پکیج های ویژه ی تور مشهد

مدت هاست دیگر مشهد تنها یک مقصد صرفا زیارتی برای آن ها که به شوق حرم امام رضا (ع) به این شهر رهسپار می شوند نیست